Aktuality

Nároky zo spotrebiteľskej zmluvy a podaj návrhu cez súd v Banskej Bystrici

V prípadoch ak exekučný titul priznáva nárok zo spotrebiteľkej zmluvy, navrhovateľ predkladá spolu s exekučným titulom aj spotrebiteľskú zmluvu.

V zmysle § 48 ods. 4 písm. d) Exekučného poriadku, ak je exekučným titulom priznaný nárok zo spotrebiteľskej zmluvy, k návrhu na vykonanie exekúcie sa musí pripojiť spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje. To neplatí ak je exekučným titulom platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní.

 

                                                                                                                                                                                                                     Zverejnené 13.07.2017

Nový exekučný poriadok: postavenie dlžníkov sa zlepšilo

Od prvého apríla platí novela exekučného poriadku, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom vyštverať sa z dlhovej pasce, zefektívniť exekúcie a proces vymáhania dlhu sprehľadniť. Novela zákona je pri neustálom náraste počtu Slovákov v exekúcii potrebná ako soľ, no nemožno jej nevytknúť znaky populizmu. Cieľom zmien v exekučnom poriadku, ktoré platia od 1.apríla je spraviť exekučné konania férovejšie, transparentnejšie, s vyrovnanejšími vzťahmi medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi, dlžníkmi a uľahčiť život ľuďom, ktorí sa dostali do nezvládnuteľných dlhov. Aspoň tak to vidí ministerka Lucia Žitňaská, ktorá zmeny iniciovala.

 Zverejnené 05.04.2017

Pre viac informácii kliknite sem

Nové exekúcie pomôžu dlžníkom

Už o pár dní začnú platiť veľké zmeny v exekúciách. Od apríla sa zavádza napríklad revolučný náhodný výber exekútora. Doteraz si ho mohli exekútorský úrad a veritelia slobodne vyberať. Zmenu presadzovala už dlhodobo Komora exekútorov. „Systém náhodného prideľovania vecí, podobne ako na súdoch, na krajovom princípe znamená transparentné rozdeľovanie exekučných konaní, bez prepojenia na finančné skupiny, obchodníkov s pohľadávkami, nebankové spoločnosti či schránkové firmy,“ tvrdí exekútorka a hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová.

https://cloudia.hnonline.sk/rx/hn-logo-dennik.png?default=hn-default

 

 Zverejnené 31.03.2017

Pre viac informácii kliknite sem

Exekútori dostanú na výdavky paušál

Exekútori budú za vedenie exekučných konaní dostávať menej ako doteraz. Počíta s tým návrh vyhlášky ministerstva spravodlivosti, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jej účinnosť by mala nastať už od apríla, teda v rovnakom čase ako aj novela Exekučného poriadku. Vyhláška bude reagovať najmä na novoprijaté pravidlá v exekúciách a rieši najmä otázku trov.

https://cloudia.hnonline.sk/rx/hn-logo-dennik.png?default=hn-default

 Zverejnené 06.03.2017

Pre viac informácii kliknite sem

Akademici : Exekútori strácajú dôstojnosť

Na možnú protiústavnosť náhodného prideľovania exekútorov upozornila Právnická fakulta UK ešte v októbri. Hoci ten názor nebral takmer nikto vážne, môže byť argumentom pred Ústavným súdom.

Keď ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predložila vláde predstavu, čo ďalej s exekútormi, bolo jasné, že to nebude mať ľahké. Súboj o to, či náhodný výber exekútora zaviesť, sa skôr očakával na parlamentnej pôde ako akademickej.

No práve pedagógovia Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PF UK) môžu zmraziť eufóriu z prijatia novely Exekučného poriadku. Tomáš Ľalík, Kamil Baraník a Marek Domin z katedry ústavného práva v analýze upozornili na možnú protiústavnosť novely, najmä pre náhodný výber. Po novom exekútora nemá vyberať ten, komu patrí pohľadávka, ale rozhodoval by o ňom počítač.

 

 Zverejnené 07.12.2016

Pre viac informácii kliknite sem

 

Poslanci odobrili efektívnejšie exekúcie, chcú odbremeniť súdy

To je cieľom novely Exekučného poriadku, ktorú dňa 29.11.2016 - 128 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Skoncovať s donekonečna otvorenými exekučnými konaniami, odbremenenie súdov od exekučnej agendy a tým zlepšenie prístupu k spravodlivosti.

Právna norma je súčasťou reformného balíka, s ktorým prišla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Zmeny v zákone o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučnom poriadku) majú od apríla popri zefektívnení exekúcií priniesť väčšie požiadavky na exekútorov, oveľa jednoduchší má byť aj odklad exekúcie. Novinkou je napríklad i zverejňovanie poverení na vykonanie exekúcie.

 

 

 Zverejnené 07.12.2016

Pre viac informácii kliknite sem

Spoločná správa výborov NR SR

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, podal spoločnú správu výborov. Z uznesení výborov vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt národná rada sr

 Zverejnené 24.11.2016

Pre viac informácií kliknite sem 

Žitňanská prichádza s exekučnou novelou. Je protiústavná a neobjektívna, sťažujú sa odborníci. Budú nám prideľovať exekútorov podľa bydliska?

Z radov odborníkov, právnikov, ale aj exekútorov sa na adresu novely Exekučného poriadku ozýva množstvo kritických pripomienok. Medzi ne patrí napríklad otázka, akým spôsobom rezort dospel k záveru, že súčasný Exekučný poriadok je nedokonalý a potrebuje „revitalizovať“. Ministerstvo doteraz nezverejnilo žiadne analýzy, na základe ktorých dospelo k tomu, že je nevyhnutné náhodné prideľovanie exekútorov. Napriek kritickým hlasom z právneho a podnikateľského prostredia nepreukázali, v čom navrhovaný systém bude efektívnejší ako doterajší.

 

 

Zverejnené 21.11.2016

Pre viac informácií kliknite sem

Vyjadrenie prezidenta Slovenskej komory exekútorov JUDr. Ing. Miroslava Pallera k novele exekučného poriadku

Prezidenta Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller uviedol, že „náhodný elektronický výber zaručí väčšiu nezávislosť súdneho exekútora a výrazne zníži priestor pre korupciu, klientelizmus a neprípustné diktovanie podmienok veľkými veriteľmi. Zavedie pre exekútorov v tejto oblasti rovnaké pravidlá, aké sa už úspešne osvedčili u sudcov či notárov“.

ske-new

Zverejnené 14.11.2016

Pre viac informácií kliknite sem

Novela Exekučného poriadku. Ako sa vyvíja názor odbornej verejnosti na novelu.

Za ostatné týždne odzneli v médiách dôvody zavedenia novely Exekučného poriadku. Predkladatelia novely v médiách poukazujú na pozitíva novely. Tieto majú mať vplyv na dlžníkov, a to aj v súvislosti so zmenami iných zákonov, ktoré sú ministerstvom navrhované. Dlhodobo sa komunikuje pozitívny dopad pripravovaných zmien na zefektívnenie vymožiteľnosti práva a poskytnutie primeranej ochrany základných práv dlžníka. (články v našich Aktualitách)

Zverejnené 09.11.2016

Pre viac informácií kliknite sem

Od novely Exekučného poriadku očakáva ministerka Žitňanská spravodlivejšie vymáhanie dlhov

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo v oblasti exekúcií rozsiahle zmeny, o ktorých sme už na portáli finance.sk informovali. Dnes sa môžete spolu s nami pozrieť na dopady, ktoré by mala nová právna úprava priniesť. Veritelia budú musieť byť pri požičiavaní opatrnejší. Novela Exekučného poriadku, ktorej podstatná časť by mala nadobudnúť účinnosť už od 1. februára 2017, si kladie za cieľ reformovať celý trh s exekúciami.Aktuálne funguje trh na princípe voľnej súťaže exekútorov - veritelia si teda môžu slobodne vybrať, ktorému exekútorskému úradu bude vymáhanie ich pohľadávok zverené.

Podľa názoru ministerky Lucie Žitňanskej sa však systém slobodnej súťaže v exekučnej sfére neosvedčil. V súvislosti s predložením novely upozornila na skutočnosť, že väčšie exekútorské úrady dokážu ponúknuť veriteľom vymáhanie za dumpingové ceny.

Zverejnené 04.11.2016

Pre viac informácií kliknite sem

Lucia Žitňanská: Efektívnejšie exekúcie a dostupnejší osobný bankrot

Poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Návrhy, ktoré predložila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská, sú ďalším významným krokom v zlepšovaní prístupu k spravodlivosti. Osobný bankrot sa stane dostupnejším pre tých, ktorí ho potrebujú. Vďaka zmenám v exekúciách môžu byť exekučné konania férovejšie s vyrovnanejším vzťahom medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi.

Zverejnené 26.10.2016

Pre viac informácií kliknite sem

Novela Exekučného poriadku

Novela, ktorá by mala byť účinná od 1.4.2017 prináša veľa podstatných zmien. Najzásadnejšie zmeny sú tie, že exekútor bude mať viac rozhodovacích právomocí bez ingerencie súdu, zriadenie jedného exekučného súdu, zavedenie náhodného výberu súdneho exekútora pre každé exekučné konanie a vymáhanie pohľadávok Sociálnej poisťovne samotnou poisťovňou. Poukazujeme na niektoré skutočnosti, súvisiace s praktickými skúsenosťami.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt národná rada sr

Zverejnené 03.10.2016

Pre viac informácií kliknite sem

Zrážky zo mzdy povinného od 1.1.2016 budú znížené

Od 1.1.2016 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré zvýši právnu ochranu povinných a zníži vymožiteľnosť práva oprávnených. Ochrana dlžníka sa opät týmto rieši až v exekučnom konaní a nie v základnom konaní, ako by sa to vyžadovalo. Dochádza tak k významnému narušeniu nielen právnej istoty oprávneného (účastníka exekučného konania), ale aj k narušeniu postavenia medzi účastníkmi konania (oprávneným a povinným). 

Zverejnené 20.01.2016

Pre viac informácií kliknite sem

Vplyv novely Občianskeho súdneho poriadku na nároky zo zmenky

Dňa 9.12.2015 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účelom návrhu zákona podľa dôvodovej správy má byť zvýšenie ochrany spotrebiteľa v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi v SR, a to zamedzením zneužívania niektorých právnych inštitútov (napr. zmenky) proti spotrebiteľom. Predmetná novela má výrazný vplyv aj na exekučné konanie. Mení a dopĺňa Exekučný poriadok, a to vo vzťahu k nárokom, ktoré sú uplatňované zo zmenky.

Zverejnené 21.12.2015

Pre viac informácií kliknite sem

Novela zákona o tepelnej energetike zavádza exekučnú imunitu pre štátne teplárne

Dňa 15.12.2015 NR SR opätovne schválila novelu zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, ktorú po prvý raz schválila NR SR v skrátenom konaní dňa 25. 11.2015, ktorú však prezident nepodpísal. Novela zákona o tepelnej energetike nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR. Novela zavádza do zákona nový § 28a s názvom „Majetok nepodliehajúci exekúcii“, ktorý zakotvuje absolútnu exekučnú imunitu pre štátne teplárne. Subjektom exekučnej imunity bude držiteľ povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so 100% majetkovou účasťou štátu.

Zverejnené 18.12.2015

Pre viac informácií kliknite sem

 

Rozhodcovský rozsudok vo vzťahu k exekučnému konaniu

Jedným z explicitne vymedzených rozhodnutí, ktoré môžu byť exekučným titulom, sú aj vykonateľné  rozhodnutia rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených. Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov bol prijatý roku 2002 prostredníctvom čoho, sa Slovenská republika pridala ku skupine európskych krajín riešiacich spory aj alternatívnym spôsobom. Tento zákon upravoval rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike a rovnako tiež uznanie a výkon tuzemských a cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike. Nakoľko zákon o rozhodcovskom konaní mal niekoľko nedostatkov najmä vo vzťahu k spotrebiteľským sporom, boli vytvorené dva právne predpisy upravujúce rozhodcovské konanie. Týmito sú novela zákona č. 244/2002 Z.z., ktorá bola prijatá v NR SR dňa 21.októbra 2014 s účinnosťou dňom 1. januára 2015 v zmysle ktorej v rozhodcovskom konaní možno rozhodovať všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnanívrátane sporov o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.Účelom tejto novely je teda posilniť práva občanov na včasne rozhodnutia a zmluvná voľnosť strán, avšak v rozhodcovskom konaní podľa tohto zákona nemožno rozhodovať ani spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Na tento účel bol zriadený zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorý bol prijatý v NR SR dňa 21.októbra 2014, účinnosť nadobudol dňom 1. januára 2015. Kľúčovým cieľom predmetnej právnej úpravy bolo vytvorenie osobitného druhu mimosúdneho riešenia  sporov, blízskeho rozhodcovskému konaniu, ktoré má zvýšiť úroveň právnej ochrany spotrebiteľa.

 

 Zverejnené 03.03.2015

Pre viac informácií kliknite sem

Centrálny register exekúcií

Centrálny register exekúcii ako verejný register je elektronický zoznam všetkých exekúcií, ktoré ešte nie sú právoplatne skončené. Uvedený register bude prevádzkovať na svojej webovej stránke Slovenská komora exekútorov. 

Zverejnené 18.02.2015

Pre viac informácií kliknite sem

Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza nové pravidlá pre spotrebiteľské exekúcie. Vznikol Centrálny register exekúcii

Zákon upravuje spotrebiteľské rozhodcovské konanie, podmienky spotrebiteľského rozhodcovského konania, podmienky na udelenie a zrušenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory pre rozhodcu a pre stály rozhodcovský súd, disciplinárnu zodpovednosť rozhodcu, kontrolu vykonávanú Ministerstvom spravodlivosti SR a sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

Zverejnené 18.12.2014

Pre viac informácií kliknite sem

Ťažko uveriť. Exekútor vymáha 130 EUR od prváka na základnej škole - reakcia na článok

Dňa 14.10.2014 bol uverejnený článok (2014-10-14 09:47:00 | BRATISLAVA/ TASR, TVNOVINY.sk, mg), v ktorom sa uvádza, že „súdny exekútor vymáha peniaze aj od detí“. Táto informácia je podaná ako šokujúci fakt, ktorý je však vytrhnutý z kontextu a pri bližšom ozrejmení tak šokujúcim nie je. (Oveľa viac šokujúce je množstvo rodičov, ktorí si neplnia vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom.)

Zverejnené 01.12.2014

Pre viac informácií kliknite sem

Exekučná kalkulačka

Ste zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnanca, ktorý má vedené exekučné konanie alebo zamestnanec, ktorý má nariadené zrážky zo mzdy?

Zrážky zo mzdy a z iného príjmu sú jedným z stále frekventovanejších spôsobov vykonania exekúcie. V súčasnej dobe, keď sa internet stal neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a a do popredia sa čoraz viac dostávajú mobilné aplikácie, rozhodli sme sa širokej verejnosti uľahčiť výpočet exekučnej zrážky zo mzdy a iných príjmov vytvorením web a mobilnej aplikácie. Exekučná kalkulačka je skvelým pomocníkom pre spoločnosti a zamestnávateľov tých zamestnancov, ktorí sú v exekučnom konaní a sú im zároveň nariadené zrážky zo mzdy alebo z iného príjmu

Zverejnené 30.10.2014

Pre viac informácií kliknite sem

Stráca notárska zápisnica ako exekučný titul v exekučnom konaní na svojej právnej sile?

V rámci exekučného konania sa súdni exekútori čoraz častejšie v praxi stretávajú s notárskou zápisnicou ako exekučným titulom. Sústava exekučných titulov sa o notársku zápisnicu rozšírila zákonom č. 519/1991 Zb., ktorým sa novelizoval Občiansky súdny poriadok s účinnosťou od 1.1.1992, pričom notárska zápisnica sa ako exekučný titul do zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zaradila až následne a to s účinnosťou od 1.12.1995.

Zverejnené 30.10.2014

Pre viac informácií kliknite sem

e - Kolky

Novú formu úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov zaviedla novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Tie boli doteraz vyberané štyrmi spôsobmi, a to v hotovosti, prevodom z bankového účtu, zaplatením formou poštového poukazu alebo kolkovými známkami. Doterajšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov zostávajú aj naďalej v platnosti s výnimkou platby papierovými kolkovými známkami. Papierové kolkové známky a ich používanie sa rušia zákonom č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok.

Zverejnené 29.10.2014

Pre viac informácií kliknite sem

Centrálny register exekúcii - už v návrhu zákona

V Slovenskej republike neexistuje, no práve v Národnej rade Slovenskej republiky je v čítaní zákon, kde sa zavádza Centrálny register exekúcii.

V Českej republike evidenciu, register všetkých exekúcii vedie Komora exekútorov. Centrálna evidencia exekúcii je v ČR verejný zoznam. Obsahuje všetky informácie o zahájení exekúcie  a o jej skončení. Z  evidencie je možné zistiť, či bola na konkrétny subjekt nariadená exekúcia, o akú vymáhanú povinnosť sa jedná, ktorý exekútor je poverený vykonaním exekúcie. Informácia sa z registra vymazáva do 15. dňa od skončenia exekučného konania. Zápisy do evidencie vykonáva exekútor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie. Podrobnosti o evidencii upravuje vyhláška ministerstva.

Zverejnené 30.09.2014

Pre viac informácií kliknite sem

Notárska zápisnica ako exekučný titul

Na notárske zápisnice vyhotovené po 14. 10. 2008, pokiaľ záväzok vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov (najčastejšie pôjde o zmluvu o pôžičke alebo zmluvu o úvere), sa vzťahuje obmedzenie v tom smere, že ich predmetom môže byť len suma istiny a úrokov z omeškania. V ostatných prípadoch (teda keď je predmetom právneho úkonu iné plnenie ako poskytnutie peňažných prostriedkov) sa záväzok nemôže týkať zmluvných pokút.

Zverejnené 26.09.2014

Pre viac informácií kliknite sem

Slovákov strašia e-maily od falošných exekútorov

V poslednom období sa v e-mailových schránkach na Slovensku a v Českej republike objavujú podozrivé e-maily od falošných súdnych exekútorov, ktoré vyzývajú občanov – povinných na úhradu pohľadávky, a to na základe neexistujúcej exekúcie. Slovenská komora exekútorov (SKE) túto situáciu eviduje, pričom varuje občanov pred uvedenými falošnými e-mailovými správami. Poznatky o falošných e-mailoch boli SKE odstúpené na príslušné orgány, aby v uvedenej veci podnikli ďalšie kroky.

Zverejnené 17.09.2014

Pre viac informácií kliknite sem

Legislatívne zmeny účinné od 1. júna 2014, v súdnom vymáhaní pohľadávok, špeciálne v exekučnom konaní.

Účinné pre konania začaté po 31.máji 2014

V drobných exekúciách exekútor nevykonáva exekúciu predajom nehnuteľnosti v ktorej má povinný trvalý alebo prechodný pobyt a je limitovaný pri vymáhaní trov exekúcie a trov právneho zastúpenia (okrem zákonných výnimiek). 

Oprávnený si nemôže uplatniť príslušenstvo pohľadávky, v prípade ak podá návrh na vykonanie exekúcie po lehote troch rokov od vykonateľnosti rozhodnutia a exekútor do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie pre neho vymôže trovy právneho zastúpenia len za dva úkony.

 

Zverejnené 26.05.2014

Pre viac informácií kliknite sem