Biznis s exekúciami si delilo iba deväť úradov

V týždenníku TREND 40/2016,  vyšiel rozhodvor s ministrerkou spravodlivosti SR Doc. JUDr. Luciou Žitnanskou, PhD., ktorá sa vyjadrovala k pripravovanej novele Exekučného poriadku.

ZDROJ: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-40/biznis-s-exekuciami-si-delilo-iba-devat-uradov.htm

Zverejnené 07.10.2016

<< Späť na aktuality