Exekučná kalkulačka

Exekučná kalkulačka –www.exekutordemesova.sk 

V roku 2014 prešla web stránka Exekútorského úradu JUDr. Anetty Demešovej so sídlom vo Vrábľoch rozsiahlou rekonštrukciou, súčasťou ktorej bola aktualizácia obsahu a zmena designu web stránky. Na stránke pribudla v samostatnej sekcii exekučná kalkulačka, ktorá slúži ako pomôcka pri výpočte exekučnej zrážky zo mzdy a iného príjmu povinného.

Kalkulačka poskytuje používateľovi možnosť voľby typu zrážky, či sa jedná o zrážku zo mzdy alebo iného príjmu povinného a skutočnosť, či ide o prednostnú resp. neprednostnú pohľadávku. V prípadne, ak je predmetom exekučného titulu pohľadávka výživného, má užívateľ na výber zaškrtávacie políčko. Pre korektný výpočet, je potrebné, aby používateľ zadal výšku čistého príjmu povinného a počet prípadných ďalších spoločne posudzovaných osôb. Pri výživnom sa osoba, v prospech ktorej sa vykonáva zrážka, nepripočíta k počtu vyživovaných osôb. Následne po kliknutí na tlačidlo „Prepočítať“, kalkulačka vyčísli výšku zrážky, pričom zohľadňuje aktuálnu výšku životného minima v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. - Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (aktualizovaný 01.07.2014).

V zobrazení výsledku má používateľ podrobný prehľad o výške nepostihnuteľnej časti na povinného, o výške nepostihnuteľnej časti na ďalšie spoločne posudzované osoby a samozrejme o výške mzdy alebo iného, ktorá po odpočítaní zrážky prináleží povinnému.

 

Presný výpočet mesačných zrážok Vám vypočíta zamestnávateľ. Kalkulačka slúži len pre rýchlu orientáciu pri výpočte mesačnej zrážky.

 

Kalkulačka na výpočet exekučnej zrážky

 

Exekučná kalkulačka - mobilná aplikácia

Aplikácia je jednoduchá, ale efektívna pomôcka pre okamžitý a presný výpočet výšky exekučnej zrážky zo mzdy, pričom zohľadňuje aktuálnu výšku životného minima v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. - Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (aktualizovaný 01.07.2014), skutočnosť, či ide o prednostnú resp. neprednostnú pohľadávku. Po zadaní čistého príjmu zamestnanca a prípadných ďalších spoločne posudzovaných osôb, kalkulačka vyčísli aktuálnu výšku zrážky. Uvedená aplikácia je pomocníkom nielen pre zamestnávateľov, ale aj zamestnancov - povinných, ktorí si jednoduchým spôsobom preveria výšku vykonanej zrážky zo mzdy.

 

Aplikácia taktiež zahŕňa užitočné a aktuálne informácie pre zamestnávateľov, akým spôsobom zrážku zo mzdy vyčísliť, taktiež povinnosti pre zamestnávateľa, ktoré vyplývajú zo zákonných ustanovení Exekučného poriadku a súvisiacich predpisov. Súčasťou exekučnej kalkulačky sú aktuálne znenia zákonov a vykonávacích predpisov, taktiež zákony, ktoré bezprostredne súvisia s vykonaním exekúcie zrážkami zo mzdy a iných príjmov. Aplikácia Vás jednoducho a rýchlo prevedie ku kontaktom na exekútorský úrad. Aplikácia je dostupná pre užívateľov mobilných zariadení s operačným systémom Android v Android markete resp.  Obchode Google play a užívateľom mobilných zariadení iPhone a iPad automaticky dostupná v AppStore. 

 

             

 

   Google play

  iTunes

 

Mgr. Martin Mališka, Vykonávateľ exekučného oddelenia

 

Zverejnené 30.10.2014

<< Späť na aktuality