Exekučná kalkulačka - mobilná aplikácia

Aplikácia je jednoduchá, ale efektívna pomôcka pre okamžitý a presný výpočet výšky exekučnej zrážky zo mzdy a iných príjmov, pričom zohľadňuje aktuálnu výšku životného minima v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. - Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (aktualizovaný 01.07.2014), ako aj skutočnosť, či ide o prednostnú resp. neprednostnú pohľadávku. Po zadaní čistého príjmu zamestnanca a prípadných ďalších spoločne posudzovaných osôb, kalkulačka vyčísli aktuálnu výšku zrážky. Uvedená aplikácia je pomocníkom nielen pre zamestnávateľov, ale aj zamestnancov - povinných, ktorí si jednoduchým spôsobom preveria výšku vykonanej zrážky zo mzdy.

 

             


Zahŕňa užitočné a aktuálne informácie pre zamestnávateľov, akým spôsobom zrážku zo mzdy vyčísliť, taktiež povinnosti pre zamestnávateľa, ktoré vyplývajú zo zákonných ustanovení Exekučného poriadku a súvisiacich predpisov. Súčasťou exekučnej kalkulačky sú aktuálne znenia zákonov a vykonávacích predpisov ako aj zákonov, ktoré bezprostredne súvisia s vykonaním exekúcie zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov. Exekučná kalkulačka Vás jednoducho a rýchlo prevedie ku kontaktom na exekútorský úrad.

Aplikácia je dostupná pre užívateľov mobilných zariadení s operačným systémom Android v Android markete resp. Obchode Google play a užívateľom mobilných zariadení iPhone a iPad automaticky dostupná v AppStore.

 

   Google play

   iTunes

Zverejnené 21.10.2014

<< Späť