Návrh novely Exekučného poriadku je už v programe schôdze NRSR

11.októbra 2016 sa bude v NR SR prerokovávať návrh novely Exekučného poriadku. Bod č. 41

ZDROJ: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/schodza&ID=342#current

Národná rada Slovenskej republiky

 

Zverejnené 07.10.2016

<< Späť na aktuality