Veritelia si nás vybrali preto, že sme skorumpovaní? Aké sú skutočné dôvody našej úspešnosti.

Dôvody, ktoré získali najviac hlasov. Dôvody prečo s nami veritelia spolupracujú.

(zoradené od dôvodu s najvyšším počtom hlasov)

 

1. máme vysokú vymožiteľnosť

  • garantujeme veriteľovi aktivitu a poctivú prácu

 

2. odvádzame načas penize

  • všetky peniaze, ktoré sú úhradou v exekučnom konaní v časti nároku veriteľa odvedieme bezodkladne
  • peniaze odvedieme bežne v lehote 2-3 pracovných dní od prijatia plnenia
  • veriteľovi, ale aj dlžníkovi predkladáme prehľad peňažných operácii - výška a dátum prijatia a odoslania prostriedkov

 

3. komunikujeme

  • v každom štádiu konania, kedykoľvek poskytneme informácie o konaní
  • informácie poskytneme aj elektornicky, podľa potreby veriteľa (elektronizácia je aj v exekučnom konaní)
  • komunikujeme aj s dlžníkmi a jeho právnymi zástupcami, máme otvorené dvere úradu, berieme telefóny

 

4. robíme dobré meno veriteľovi

  • postupujeme zákonne, vstupujeme do práv a povinností dlžníka len v zákonom dovolenom rozsahu
  • odvádzame penieze veriteľovi

 

5. sme inovatívni

  • zavádzame nové technológie a riešenia, ktoré pomáhajú nielen nám ale aj veriteľovi

 

Z uvedeného vyplýva, že žiadny z veriteľov neodpovedal, že dôvodom spolupráce je naša korumpovateľnosť.

 

POTREBUJEME TÝMTO DEKLAROVAŤ, ŽE Z VYŠŠIE UVEDENÝCH DÔVODOV SME PRIJATEĽNÍ AJ PRE DLŽNÍKOV.  Dlžníka zaujíma najmä bod 2 a 3. 

Zverejnené 16.11.2016

<< Späť na aktuality