+ Pridať tému

Ako budú vyzeraž zrážky zo mzdy po novom? Od 1.1.2016?


Odpovede:

Výška zrážky zo mzdy sa od 1.1.2016 zmení. Zníži sa o zhruba 80 EUR. Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Od 1.1.2016 je to 198.09 EUR. Do 31.12.2016 bola základná suma, ktorá sa nesmela zraziť povinnému, 60% zo životného minima. Základnou sumou bolo 118,85 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2013 doposiaľ, teda i k 1. 1. 2016, je základná nepostihnuteľná suma, ktorá sa povinnému z jeho mesačnej mzdy nesmie zraziť, vo výške 198,09 EUR, tzn. 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Táto zvýšená suma nepostihnuteľnej mzdy sa použije po prvýkrát pri zrážkach z čistej mzdy zamestnanca za mesiac december 2015, z ktorej vykoná zamestnávateľ zrážky v januári 2016. Za december 2015 je výška nepostihnuteľnej mzdy povinného zamestnanca určená už sumou 198,09 EUR a nie 118,85 EUR tzn. 60 % zo sumy 198,09 EUR. Aj v exekučných konaniach začatých pred 1. januárom 2016 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, použije tento postup, a teda základná nepostihnuteľná suma vo výške 100 % životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (198,09 EUR).

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.