+ Pridať tému

Dobrý deň, je už zriadený Centrálny register exekúcii?


Odpovede:

Na Slovensku bude fungovať pre verejnosť od 1.júla 2016 - Centrálny register exekúcii .Vyhláška o centrálnom registri exekúcií č. 355/2015 nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2015, ale systém bude plne funkčný až od 1. júla 2016 , kedy nadobudne účinnosť ust. § 3 ods. 1 vyhlášky č. 355/2014 o centrálnom registri exekúcií – prístupom do registra exekúcií je prístup založený na individuálnom vyhľadávaní exekúcií alebo nepretržitom sledovaní exekúcií. Register vedie Slovenská komora exekútorov. Prístup do registra bude spoplatnený. Register bude obsahovať zoznam všetkých neukončených exekúcii. Exekútori a orgány verejnej moci majú prístup bezplatný

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.