+ Pridať tému

dobrý deň.mám nasledujúci problém:v októbri 2015 som nezaplatil exmanželke výživné v plnej výške,nakoľko som 3 mesiace pred tým nemal prácu a teda ani príjem.ďalšie mesiace som už platil v plnej výške,ale o pár dní/5-6 dní/ neskôr.Dnes som dostal"Upovedom


Odpovede:

Pokiaľ rodič, ktorý bol zaviazaný právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu na platenie výživného si svoju povinnosť riadne a včas neplní, dostáva sa do omeškania a oprávnená osoba t.j. druhý rodič, zákonný zástupca maloletého a pod. , má právo pristúpiť k jednej z možnosti vyriešenia tejto situácie (tak ako to bolo vo Vašom prípade)a síce, podať návrh na nútený výkon rozhodnutia prostredníctvom súdneho exekútora. Keďže zo strany oprávneného rodiča prišlo zrejme k pochybnostiam o Vašej platobnej schopnosti, najmä teda z časového hľadiska, trvá aj naďalej na vymáhaní bežného výživného prostredníctvom súdneho exekútora, ktorý ma zákonné prostriedky na to, aby mohol zaručiť platenie výživného včas a vymôcť aj zameškané výživné. V prípade že nechcete aby sa výživné vymáhalo prostredníctvom súdneho exekútora, je potrebné odkomunikovať túto skutočnosť s oprávneným rodičom, pretože iba ten si môže podať návrh na zastavenie exekúcie, neberúc do úvahy objektívnu skutočnosť kedy dôjde k ukončeniu exekučného konania a t .j. skončenie vyživovacej povinnosti na maloletého.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.