+ Pridať tému

Dobry den, okresny sud nas rozsudkom zaviazal k uhradu dlzoby - o dlzobe sme nemali ziadnu vedomost, povazujeme ju za vymyslenu a nemali sme vedomost o konani. Na zaklade tohto rozsudku dostal exekutor sudne poverenie na zacatie exekucie. Voci exekucii s


Odpovede:

V zmysle § 57 ods. 1,Exekúciu súd zastaví, ak: písm. b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným. V zmysle uvedeného ak bol exekučný titul Rozsudok Okresného súdu zrušený na základe Vášho odvolania Krajským súdom ako tvrdíte a túto skutočnosť Ste preukázali súdnemu exekútorovi, súdny exekútor keď sa dozvie o skutočnostiach pre ktoré má byť exekúcia zastavená je povinný podať na súd podnet na zastavenie exekúcie v zmysle vyššie citovaného ustanovenia. Samozrejme je vhodné aby Ste aj vy podali návrh na súd na zastavenie exekúcie, ak to podľa Vášho názoru neurobil súdny exekútor. Súd nemá zákonnú lehotu na rozhodnutie o zastavení, avšak ide o pomerne nenáročné rozhodnutie a malo by to byť bez zbytočného odkladu- závisí od zaťaženosti súdu. Návrh na zastavenie exekúcie nemá odkladný účinok, to znamená, že exekútor môže majetok blokovať až do rozhodnutia súdu o zastavení.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.