+ Pridať tému

Dobrý deň, som ručiteľom na úvere, ktorý sa nesplácal, došlo k exekúcii, hlavní dlžníci majú zrážky zo mzdy. Ja som momentálne na RD. Moja otázka je, keď sa vrátim do zamestnania exekútor mi automaticky zablokuje účet? Mzdárka mi vypočíta výšku zrážky ako


Odpovede:

Dobrý deň. Z toho čo popisujete predpokladám, že aj vy ste si už prevzali Upovedomenie o začatí exekúcie v ktorom ste boli poučená nielen o výške pohľadávky oprávneného a trov exekúcie, ale aj o spôsoboch vykonania exekúcie. V zmysle §64 Exekučného poriadku, spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak. Následne podľa § 65 EP exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi. Preto blokácia účtu a súčasne zrážky zo mzdy nie sú vylúčené. Rozhodne by som Vás však odporučila na súdneho exekútora, ktorý je poverený súdom na vykonanie exekúcie a dohodnite si ďalší postup ! Pristúpte k plneniu už teraz, prípadne navrhnite splátkový kalendár. Najlepšie by bolo uhradiť celú pohľadávku. A vy ako „ručiteľka“ , si môžete v Občiansko-právnom konaní vymáhať dlh.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.