+ Pridať tému

dobrý deň.v roku 2007 bola začata exekucia za neplatenie leasingu a o tom som bol aj informovaný exekutorom.potom dlho nič.až teraz sa exekutor znova ozval.zablokoval mi učet a vobec ma neupozornil poštou ani inak.až po zistení v banke som mu volal a on t


Odpovede:

inštitút spočívania premlčacej doby je upravený v ust. § 112 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. V zmysle ktorého platí, že ak veriteľ uplatní v premlčacej dobe svoje právo na súde alebo u iného príslušného orgánu a v konaní riadne pokračuje, premlčacia doba od toho momentu neplynie, ale spočíva. Rovnako to platí aj pri výkone judikovaného práva, t.j. práva priznaného exekučným titulom. Počas riadneho výkonu exekúcie premlčacia doba " spočíva ".

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.