+ Pridať tému

je povinný exekutor po ukončení exekucie nariadením sudu a vrátení penazí zrealizovať vyučtovanie exekucie a tak isto vrátiť sumu ktoru si banka zaučtovala na zablokovanie učtu


Odpovede:

Dobrý deň, v prípade ak súd zastavil exekúciu alebo ak sa exekučné konanie skončilo vymožením pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie v zmysle § 60 ods. 2 Exekučného poriadku je súdny exekútor pred vrátením poverenia povinný zaslať účastníkom konania konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného, výšku vymožených trov exekúcie exekútora v členení odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a daň z pridanej hodnoty, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty. Konečné vyúčtovanie exekučného konania zasiela exekútor spolu s vrátením poverenia aj súdu. Z Vašej otázky nie je jednoznačné, či sa pýtate na prípad zastavenia exekučného konania alebo ukončenia exekučného konania vymožením. Súdny exekútor však pri zastavení exekučného konania, prípadne pri ukončení konania vymožením , povinnému nevráti ani nenahradí sumu, ktorú banka povinnému strhla ako poplatok za vedenie účtu v exekúcii, resp. za jeho zablokovanie.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.