+ Pridať tému

Môže exekútor postihnúť vianočný príspevok dôchodcu?


Odpovede:

Vyplácanie vianočného príspevku upravuje z.č. 592/2006 Z.z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku v znení neskorších zmien a doplnkov. Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 je tento príspevok definovaný ako štátna sociálna dávka. Príspevok sa poskytuje pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov na vykrytie zlej finančnej situácie zo štátneho rozpočtu. Sociálna poisťovňa ako platiteľ tohto príspevku nevykonáva zrážky z vianočného príspevku. Vianočný príspevok dôchodcu nepodlieha exekúcii. Vianočný príspevok dôchodcu nepodlieha exekúcii ani vtedy, ak je vyplatený na účet dôchodcu. Je však potrebné, aby dôchodca predložil exekútorovi doklady, ktoré preukazujú, že na účte sú práve tieto prostriedky - teda vianočný príspevok a požiadal exekútora o odblokovanie tejto čiastky.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.