+ Pridať tému

Môžete my poslať UOZE ešte raz?


Odpovede:

V prípade, že Vám bolo už raz doručené UOZE (Upovedomenie o začatí exekúcie), a nedisponujete ním, máte možnosť za poplatok nahliadnuť v sídle exekútorského úradu do exekučného spisu, kde Vám môže byť za poplatok vystavený odpis. V zmysle Exekučného poriadku elektronickou poštou UOZE nedoručujeme.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.