+ Pridať tému

Od kedy bude prístupný Centrálny register exekúcii pre verejnosť? Informácie budú bezplatné? A komu tie informácie pomôžu?


Odpovede:

Vyhláška o centrálnom registri exekúcií č. 355/2015 nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2015, ale systém bude plne funkčný až od 1. júla 2016 , kedy nadobudne účinnosť ust. § 3 ods. 1 vyhlášky č. 355/2014 o centrálnom registri exekúcií – prístupom do registra exekúcií je prístup založený na individuálnom vyhľadávaní exekúcií alebo nepretržitom sledovaní exekúcií.

Používanie Centrálneho registra exekúcií pre verejnosť bude podmienené registráciou a úhradou administratívneho poplatku, ktorý bude závisieť od počtu prístupov jedného používateľa v období kalendárneho roka takto: do 500 prístupov - 2 € od 501 do 1000 prístupov - 1 € od 1001 do 10 000 prístupov - 0,50 € od 10 001 do 500 000 prístupov - 0,25 € od 500 001 prístupov - 0,20 € Za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, patrí komore odmena vo výške 2,50 eura za stranu.

Centrálny register exekúcií prispeje k zvýšeniu prehľadnosti exekúcií na Slovensku. Informácie z Centrálneho registra exekúcií budú prospešné najmä v podnikateľskej sfére pri overovaní platobných schopností potenciálnych obchodných partnerov . Informácie budú použiteľné pre banky, ktoré si pri žiadosti o poskytnutie úveru budú môcť preveriť, či voči klientovi nie je vedené exekučné konanie. Občania môžu využiť informácie z Centrálneho registra exekúcii napr. pri kúpe motorového vozidla, kde si môžu preveriť, či sa voči predávajúcemu nevedie exekučné konanie a teda motorové vozidlo vo vlastníctve predávajúceho môže podliehať exekúcii.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.