+ Pridať tému

Vymožiteľnosť práva na Slovensku sa opäť oslabila. Viete mi to vysvetliť?


Odpovede:

Za posledný mesiac nadobudli účinnosť právne normy, ktoré výrazným spôsobom zasiahli do vymožiteľnosti práva. Účinnosťou týchto právnych noriem bude exekútor inkasovať menej finančných prostriedkov a neúmerne sa predĺži doba vymoženia pohľadávky oprávneného (veriteľa). Prvým dôvodom je zníženie príjmu zo zrážok zo mzdy. V prípade, ak súdny exekútor vykonáva exekúciu spôsobom zrážkami zo mzdy povinného a nariadi zamestnávateľovi zrážky vykonať, zamestnávateľ od 1.1.2016 vykoná zrážku nižšiu o zhruba 80 EUR za mesiac, oproti minulému roku. To znamená od 1.1.2016 zostane povinnému zo mzdy o zhruba 80 EUR mesačne viac, nakoľko sa zvýšila nezraziteľná časť mzdy povinného. Druhým dôvodom oslabenia vymožiteľnosti práva na Slovensku je skutočnosť, že v konaniach, kde sa exekúcia vykonáva na základe zmenkového platobného rozkazu, exekúcie sa dňom 23.12.2015 zo zákona odložili a súdny exekútor tým pádom nemôže inkasovať prostriedky povinného. Prostriedky sa len deponujú u zamestnávateľa, v banke, alebo u iného platiteľa (veriteľa) povinného. V týchto prípadoch môže dôjsť zo zákona k zastaveniu exekúcie, prípadne exekúciu môže zastaviť súd. Zákonnými zmenami sa predĺžilo vymoženie pohľadávky oprávneného, prípadne načas znemožnilo vymoženie pohľadávky.

Napíšte svoju odpoveď

Diskusné fórum je moderované, preto sa diskusný príspevok objaví až po schválení administrátorom.

Položky označené * sú povinné.