Dražby - Nehnuteľnosti

Dražby hnuteľných vecí a nehnuteľného majetku, ktoré slúžia na uspokojenie oprávnených osôb v exekučnom konaní. Dražba bytov, dražby domov si môžete prehliadnuť podľa vami vybraných kritérii. Novinky v dražbe automobilov. Jednoduchý spôsob ako nadobudnúť automobil je dražba automobilov.

Dobré meno nášho úradu šírime aj tak, že ako JEDINÍ na Slovensku zverejňujeme dražby online priamo na www.exekutordemesova.sk a na našej FB stránke/Oficiálne dražby. Prečo zverejňujeme dražby? Prispievame tým výrazne k maximalizácii ceny veci a pokrytia väčšej časti pohľadávky, čo je na prospech tak oprávneného ako aj povinného.

Dražby sú bezpečný a výhodný nákup - Viac info tu

Kritériám vyhovuje 37 záznamov

TIP: Ak nevidíte celý obsah tabuľky tak si môžete daľší obsah zobraziť pomocou horizontálneho scrollovania.

TERMÍN PREDMET OKRES CENA

upustené od dražby

Rodinný dom v k.ú. Jelenec, obec Jelenec
Ex 818/09 Rodinný dom v k.ú. Jelenec
Nitra 58 400 €

vydražené

EX 4029/12 - Pozemok v Kat. uz.: Rastislavice, Obec: Rastislavice
Predmetom predaja je záhrada v celkovej výmere 725 m² nachádzajúca sa v Kat. uz.: Rastislavice, Obec: Rastislavice, Okres: Nové Zámky
Nové Zámky 3 040 €

nie je vytýčený termín opätovnej dražby

EX 756/03 - Orná pôda v Kat. uz.: Zlatná na Ostrove Obec: Zlatná na Ostrove
Predmetom predaja sú tri pozemky vedené na dvoch listoch vlastníctva ako orná pôda a jeden pozemok ako trvalé trávne porasty.
Komárno 8 309 €

vydražené

EX 793/14 - Orná pôda v Kat. uz.: Čakýň Obec: Beladice
Predmetom predaja je pozemok vedený na liste vlastníctva ako orná pôda.
Zlaté Moravce 1 350 €

vydražené

EX 2251/08 - Orná pôda v celkovej výmere 26672 m²
Predmetné pozemky sa nachádzajú v extraviláne k.ú. Vráble, obec Vráble, mimo zastavaného územia, sú súčasťou veľkých poľnohospodársky využívaných kultúrnych dielov.
Nitra 12 600 €

vydražené

EX 2651/08 - Rodinný dom so záhradou v k.ú. Kalná, okres Levice
Predmetom predaja je rodinný dom so záhradou v k.ú. Kalná, okres Levice
Levice 20 950 €

vydražené

EX 4456/13 - Rodinný dom, letná kuchyňa s pozemkom o celkovej výmere 2072 m2 v obci Hul
Predmetom predaja je rodinný dom a letná kuchyňa v k.ú. Hul, okres Nové Zámky
Nové Zámky 9 950 €