? Návod ako dražiť

BSS PS 1010H dvojstranný sklápací

Kód dražby (Ex): 2483/07
Druh dražby: prvá dražba
Druh dražby 2483/07
Predmet dražby iná hnuteľná vec
Kraj: Nitriansky kraj
Okres: Nové Zámky
Cena 269 € cena určená znaleckým posudkom

Predmetom predaja hnuteľných vecí je prípojné vozidlo BSS PS 1010H dvojstranný sklápací, r.v 1982 , prevádzková hmotnosť 2800 kg, farba : šedá, vydané len osvedčenie o evidencii, platnosť TK a EK  - nedokladovaná, stav tachometra -  nezistený

 

Obhliadka dražených hnuteľných vecí  je stanovená na 23.08.2013  o 11,00 hod. na adrese Pod Kopcom 69, Nové Zámky.  Povinný je v uvedenom termíne a čase povinný umožniť ohliadku dražených hnuteľných  vecí. V prípade záujmu o ohliadku je nutné, aby záujemca minimálne 3 dni vopred kontaktoval exekútorský úrad na t.č.

 

MÁTE OTÁZKY? OPÝTAJTE SA NÁS