? Návod ako dražiť

EX 4559/12 - Administratívna budova v katastrálnom území Veľký Šariš, v okrese Prešov

Kód dražby (Ex): 4559/12
Druh dražby: prvá dražba
Druh dražby 4559/12
Predmet dražby komerčný objekt,
Kraj: Prešovský kraj
Okres: Veľký Šariš
Mesto: Ve?ký Šariš
Cena 63 300 € cena určená znaleckým posudkom

Predmetom predaja je nehnuteľnosť zapísaná na LV ako administratívna budova so súpisným číslom 548 , v katastrálnom území Veľký Šariš, v okrese Prešov.

Administratívna budova sa nachádza na parc. č. 1592/2 na Ulici Staničná 3 v predstaničnom priestore železničnej stanice vo Veľkom Šariši. Prístup do budovy je cez pozemok parc. č. 1592/1 na ktorý je možné sa dostať z miestnej komunikácie- ulice Staničnej. Budova pôvodne slúžila ako administratívna budova Uhoľných skladov na železničnej stanici vo Veľkom Šariši. V súčasnosti slúži na administratívne účely firmy Drevo obchod SK, s.r.o. Pozemok na ktorom je stavba postavená má rovinatý charakter, s možnosťou napojenia na verejný rozvod vody, elektriny, kanalizácie a plynu z plynového zásobníka. Základy ako horizontálne pásy z prostého betónu s vodorovnou izoláciou. Zvislé konštrukcie prízemia murované z pálene tehly, vodorovné konštrukcie železobetónové s rovným podhľadom. Vnútorné steny sú obložené dreveným obkladom- palubkami. Strecha je pultová. Okná sú plastové s dvojsklom, vonkajšie dvere plastové, podlahy z keramickej dlažby. Umývadlo, sprchový kút, kotol, WC a radiátory sú po rekonštrukcii budovy vymenené.

 

MÁTE OTÁZKY? OPÝTAJTE SA NÁS