? Návod ako dražiť

EX 6599/15 - Dražba pekárenskej technológie

Kód dražby (Ex): EX 6599/15
Druh dražby: opakovaná dražba
Druh dražby EX 6599/15
Predmet dražby
Kraj: Trenčiansky kraj
Mesto: Tren?ín

1. Miesič cesta malý – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označený ako 6. Šľahač cesta malý – Horňák 024-12, výrobca: Horňák, Piešťany, rok výroby: 1992, výrobné číslo: 011, dátum zaradenia do prevádzky: 1992

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 1186,67 EUR

 

2. Rozvaľovací stroj – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označený ako 12. Rozvaľovací stroj Sottoriva 070-12, výrobca: SotToriva, Taliansko, rok výroby: 2011, výrobné číslo: B45385, dátum zaradenia do prevádzky: 1/2013

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 4206,67 EUR

 

3. Váha do 500 kg – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označená ako 20. Váha do 500 kg 022-12, výrobca: TONA, ČR

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 186,67 EUR

 

4. Kysiareň vstavaná – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označená ako 23. Kysiareň vstavaná kornfeil 091/12, výrobca: Kornfeil, ČR, rok výroby: 1998, dátum zaradenia do prevádzky: 1998

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 1020,00 EUR

 

5. Kysiareň murovaná – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označená ako 24. Kysiareň vstavaná murovaná 038-12, výrobca: Kornfeil, ČR

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 9493,33 EUR

 

6. Komorová pec – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označená ako 25. Komorová pec Rotela 027-12, výrobca: Kornfeil, ČR, rok výroby: 1996, dátum zaradenia do prevádzky: 1996

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 4820,00 EUR

 

7. Delička cesta – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označená ako 30. Delička cesta 6DT 019-12 (Z), výrobca: Multimat DT6, rok výroby: 1989, výrobné číslo: 7258, dátum zaradenia do prevádzky: 1989

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 10280,00 EUR

 

8. Dávkovač vody – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označený ako 4. Heffele Dávkovač vody 044/12, výrobca: Heffele, rok výroby: 2009, výrobné číslo: 031001/12, dátum zaradenia do prevádzky: 2009

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 1153,33 EUR

 

9. Miesič cesta s pevnou kaďou – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označený ako 7. Šľahač s pevnou diežou 072-12, dátum zaradenia do prevádzky: 12/2003

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 2700,00 EUR

 

10. Delička cesta – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označená ako 15. Delička cesta 30 DESTILAT 007-12, výrobca: Destila Brno, výrobné číslo: 1227

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 706,67 EUR

 

11. Váha digitálna – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označená ako 21. Stolová Váha digi 001-12, výrobca: Novum, ČR

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 133,33 EUR

 

12. Rezačka chleba – v súpise hnuteľných vecí zo dňa 2.2.2016 označená ako 28. Rezačka chleba 061-12, výrobca: Daub Machinery b.v., Holandsko, rok výroby: 1996, výrobné číslo: DV9781, dátum zaradenia do prevádzky: 07/1996

     Cena hnuteľnej veci – najnižšie podanie vo výške 873,33 EUR

 

na uspokojenie pohľadávky oprávneného na základe exekučného titulu -rozsudok: č.k.36cb/88/2013, ktorý vydal Okresný súd Trenčín dňa 28.3.2014 a ktorý sa stal právoplatným dňa 4.9.2015 a vykonateľným dňa 8.9.2015, uznesenie: č.k.36Cb/88/2013, ktorý vydal Okresný súd Trenčín dňa 28.8.2015 a ktorý sa stal právoplatným a vykonateľným dňa 22.9.2015, rozsudok: č.k.8Cob/307/2014, ktorý vydal Okresný súd Trenčín dňa 24.6.2015 a ktorý sa stal právoplatným dňa 4.9.2015 a vykonateľným dňa 8.9.2015.

 

Cena hnuteľných vecí bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 8/2017 vyhotoveného Ing. Ivanom Zverbíkom, znalcom v odbore strojárstvo, odvetvie odhad hodnoty strojov a zariadení, evidenčné číslo znalca 913913. Najnižšie podanie tvoria v zmysle § 126 ods. 2 Exekučného poriadku 2/3 odhadnej ceny stanovenej znaleckým posudkom č. 8/2017.

 

Súdna exekútorka vykonala dňa 1.6.2017 na adrese sídle povinného: Brnianska 30, Trenčín osobnú návštevu za účelom odhadu hnuteľných vecí a poskytnutia potrebnej súčinnosti znalcovi pri vyhotovení znaleckého posudku. Všetky hnuteľné veci, ktoré sú predmetom dražby, sa dňa 1.6.2017 nachádzali na adrese sídla povinného: Brnianska 30, Trenčín, a to v priestoroch, ktoré sú vlastníctvom spoločnosti COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, IČO: 168912, Mierové námestie19, Trenčín a v ktorých priestoroch prevádzkuje na základe nájomnej zmluvy svoju pekárenskú činnosť spoločnosť COOP TRENPEK, s. r. o., IČO: 47126248, Brnianska 2323, Trenčín, pričom hnuteľné veci povinného, ktoré sú predmetom dražby boli v uvedenom čase užívané spoločnosťou COOP TRENPEK, s. r. o. Hnuteľné veci, ktoré sú predmetom dražby, sú technologicky spojené s ostatným zariadením nachádzajúcim sa v priestoroch spoločnosti COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo. Hnuteľné veci, ktoré sú predmetom dražby, nie sú zabezpečené prevzatím do úschovy. Nakoľko sa hnuteľné veci, ktoré sú predmetom dražby, nenachádzajú v úschove súdnej exekútorky, v prípade ich vydraženia je v plnej miere na vydražiteľovi, aby si vymohol prístup k vydraženej hnuteľnej veci a zabezpečil jej prevzatie. Súdna exekútorka po vydražení hnuteľnej veci nemá zákonnú možnosť poskytnúť vydražiteľovi súčinnosť s odovzdaním vydraženej hnuteľnej veci.

 

 

MÁTE OTÁZKY? OPÝTAJTE SA NÁS