? Návod ako dražiť

Kaštieľ v k.ú. Nový Tekov, v obci Nový Tekov

Druh dražby: opakovaná dražba
Predmet dražby ostatné nehnuteľnosti
Kraj: Nitriansky kraj
Okres: Levice
Cena 7 100 € cena znížená uznesením súdu

Predmetom predaja je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva ako kaštieľ v katastrálnom území Nový Tekov , obci Nový Tekov, okres Levice, mimo zastavaného územia obce, v zástavbe jestvujúcich poľnohospodárkych budov. Samotná stavba nie je priamo prístupná cez sieť komunikácii. Stavba je osadená v mierne svahovitom teréne bez možností rozšírenia stavby. Stavba  dispozične pozostáva z  3 bytov, a spoločných miestností - kotoľňa, vstup na povalu, chodba. V lokalite sú situované všetky inžinierske siete.Stavba je neobývaná a je potrebné vykonať komplenú rekonštrukciu.

MÁTE OTÁZKY? OPÝTAJTE SA NÁS