| |

Kaštieľ v k.ú. Nový Tekov, v obci Nový Tekov

Nachádzate sa: Úvod Dražby Kaštieľ v k.ú. Nový Tekov, v obci Nový Tekov
Druh dražby: opakovaná dražba
Predmet dražby: ostatné nehnuteľnosti
Miesto dražby: exekútorský úrad 1. mája 1053, Vráble
Dátum dražby: vydražené
Kraj: Nitriansky kraj
Okres: Levice
7 100 €
    cena znížená uznesením súdu

Predmetom predaja je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva ako kaštieľ v katastrálnom území Nový Tekov , obci Nový Tekov, okres Levice, mimo zastavaného územia obce, v zástavbe jestvujúcich poľnohospodárkych budov. Samotná stavba nie je priamo prístupná cez sieť komunikácii. Stavba je osadená v mierne svahovitom teréne bez možností rozšírenia stavby. Stavba  dispozične pozostáva z  3 bytov, a spoločných miestností - kotoľňa, vstup na povalu, chodba. V lokalite sú situované všetky inžinierske siete.Stavba je neobývaná a je potrebné vykonať komplenú rekonštrukciu.

Máte otázky? Spýtajte sa nás!

© 2013-2014 Copyright by JUDr. Anetta Demešová - Súdna exekútorka. Všetky práva vyhradené.

sekretariat1@exekutordemesova.sk, +421 911 981 891