? Návod ako dražiť

orná pôda okres Zlaté Moravce

Kód dražby (Ex): Ex 6262/10
Druh dražby: opakovaná dražba
Druh dražby Ex 6262/10
Predmet dražby orná pôda
Kraj: Nitriansky kraj
Okres: Zlaté Moravce
Cena 221 € cena znížená uznesením súdu

Predmetom predaja je orná pôda:

zapísaná na LV č. 827, k.ú. Mankovce o výmere 1000,11 m2 - Trhová hodnota nehnuteľnosti je vo výške 221,00 Eur  - znížená cenaLV č. 1051,k.ú.  Horné Slažany , o výmere 1627 m2 - Trhová hodnota nehnuteľnosti je vo výške 1186,00  Eur - znížená cena

 

LV č. 734 , k.ú. Velčice - orná pôda + trvalé trávne porasty  o výmere 4917 m2 - Trhová hodnota nehnuteľnosti je vo výške 1391,00 Eur - znížená cena

 

MÁTE OTÁZKY? OPÝTAJTE SA NÁS