? Návod ako dražiť

Rodinný dom v k.ú. Šahy, obec Šahy

Druh dražby: prvá dražba
Predmet dražby rodinný dom
Kraj: Nitriansky kraj
Okres: Levice
Cena 76 100 € cena určená znaleckým posudkom

Rodinný dom je umiestnený v zastavanom území obce na pozemku v katastrálnom území Šahy, v uličnej zástavbe jestanujúcich samostatne stojacich rodinný domov, v lokalite určenej na bývanie. Dom je osadený v svahovitom teréne s minimálnou možnosťou rozšírenia. Jedný sa o samostatne stojaci rodinný dom s predzáhradkou, jednobytový čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím, s krovom bez využitia povalového priestoru. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu , rozvody elektriny a plynu. Suterén je prístupný len z vnútra a pozostáva z troch skladových miestností, kotolne, chodby a schodiska. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza kuchyňa prepojená s obývacou izbou, dve kúpeľne, tri izby, dvojgaráž a prístrešok nad vstupom do domu.

Rodinný dom je neobývaný. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1447 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1633, parcela nie je vo vlastníctve povinného. Na nehnuteľnosti viazne ťarcha, ktorá prechádza na vydražiteľa bez započítania na najvyššie podanie.

Ohliadka nehnuteľnosti je stanovená na dňa 22.10.2014 o 10,00 hod.

 

V prípade záujmu o ohliadku je nutné aby záujemca minimálne 5 dní vopred kontaktoval exekútorský úrad na t.č.

 

 

MÁTE OTÁZKY? OPÝTAJTE SA NÁS