Dražby - Nehnuteľnosti

Dražby hnuteľných vecí a nehnuteľného majetku, ktoré slúžia na uspokojenie oprávnených osôb v exekučnom konaní. Dražba bytov, dražby domov si môžete prehliadnuť podľa vami vybraných kritérii. Novinky v dražbe automobilov. Jednoduchý spôsob ako nadobudnúť automobil je dražba automobilov.

Dobré meno nášho úradu šírime aj tak, že ako JEDINÍ na Slovensku zverejňujeme dražby online priamo na www.exekutordemesova.sk a na našej FB stránke/Oficiálne dražby. Prečo zverejňujeme dražby? Prispievame tým výrazne k maximalizácii ceny veci a pokrytia väčšej časti pohľadávky, čo je na prospech tak oprávneného ako aj povinného.

Dražby sú bezpečný a výhodný nákup - Viac info tu

Kritériám vyhovuje 37 záznamov

TIP: Ak nevidíte celý obsah tabuľky tak si môžete daľší obsah zobraziť pomocou horizontálneho scrollovania.

TERMÍN PREDMET OKRES CENA

vydražené

3 - izbový byt v k.ú. Staré Mesto, okres Bratislava I.
Ex 5662/09 3 - izbový byt v katastrálnom území Staré Mesto
Bratislava I. 55 000 €

nie je vytýčený termín

Rodinný dom v k.ú. Bátorové Kosihy, obec Bátorové Kosihy
rodinný dom v k.ú.Bátorové Kosihy
Komárno 9 200 €

vydražené

Kaštieľ v k.ú. Nový Tekov, v obci Nový Tekov
Ex 5078/09 Kaštieľ v obci Nový Tekov
Levice 7 100 €

vydražené

EX 4456/09 - Rodinný dom v k.ú. Kostolný Sek, obec Šurany
Ex 4456/09 Rodinný dom v katastrálnom území Kostolný Sek, v obci Šurany
Nové Zámky 18 600 €

nie je vytýčený termín

Rodinný dom v k.ú. Pukanec, okres Levice
Ex 3955/10 Rodinný dom v k.ú.Pukanec, okres Levice
Levice

nie je vytýčený termín opätovnej dražby

Rodinný dom v k.ú. Šahy, obec Šahy
Ex 3222/11 Rodinný dom v k.ú. Šahy, obec Šahy
Levice 76 100 €

nie je vytýčený termín

Rodinný dom v k.ú. Nová Ves nad Žitavou, okres Nitra
Ex 1944/06 Rodinný dom v k.ú. Nová Ves nad Žitavou, okres Nitra
Nitra

upustené od dražby

Rodinný dom v k.ú. Želiezovce, okres Levice
Ex 1391/08 Rodinný dom v k.ú. Želiezovce, okres Levice
Levice 62 200 €

nie je vytýčený termín

3 - izbový byt v k.ú. Kokava nad Rimavicou, obec Kokava nad Rimavicou
Ex 915/10 3-izbový byt v k.ú. Kokava nad Rimavicou
Poltár 9 400 €

vydražené

EX 6524/14 - Záhrady o celkovej výmere 1508 m2 v k. ú.: Obsolovce, okres: Topoľčany
Pozemok je situovaný v obytnej zóne v miestnej časti Obsolovce, ktorá je administratívnou súčasťou obce Horné Obdokovce. Pozemok sa nachádza v okrajovej časti obce a tvorí stavebnú medzeru medzi rodinnými domami, je prístupný zo spevnenej miestnej komunikácie odkiaľ je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.
Topoľčany 7 900 €

dražba zrušená z procesných dôvodov

Rodinný dom Levice
rodinný dom , k.ú. Levice
Levice 78 100 €

Dražba zrušená z procesných dovôdov

Rodinný dom - spoluvlastnícky podiel 1/2
Rodinný dom - spoluvlastnícky podiel 1/2 v k.ú. Rožňava
38 000 €

dražba zrušená z procesných dôvodov

EX 4559/12 - Administratívna budova v katastrálnom území Veľký Šariš, v okrese Prešov
Predmetom predaja je nehnuteľnosť zapísaná na LV ako administratívna budova so súpisným číslom 548 , v katastrálnom území Veľký Šariš, v okrese Prešov. Administratívna budova sa nachádza na parc. č. 1592/2 na Ulici Staničná 3 v predstaničnom priestore železničnej stanice vo Veľkom Šariši. Prístup do budovy je cez pozemok parc. č. 1592/1 na ktorý je možné sa dostať z miestnej komunikácie- ulice Staničnej. Budova pôvodne slúžila ako administratívna budova Uhoľných skladov na železničnej stanici vo Veľkom Šariši.
Veľký Šariš 63 300 €

vydražené

orná pôda okres Zlaté Moravce
DRAŽBA K.Ú. MANKOVCE! orná pôda v katastrálnom území Mankovce , Horné Slažany, Velčice
Zlaté Moravce 221 €

dražba zrušená z procesných dôvodov

EX 2515/16 - Dvojizbový byt s balkónom v obci Sirk
Predmetom predaja je byt č. 13 na prízemí, vchod č. 3 v katastrálnom území Sirk, okres Revúca.
7 100 €