Máte u nás exekúciu?

Máte exekúciu?

Uhraďte svoj dlh v čo najkratšom čase, znížite tým trovy exekúcie!

Ako telefonovať do úradu?

Telefonicky vybavujem stránky iba v pondelok, v stredu a v piatok na t.č. 037/7831276. 

Priebeh hovoru je zaznamenávaný.

Konám prostredníctvom zástupcu!

Zabezpečte zástupcovi plnomocenstvo

V exekučnom konaní Vás môže zastupovať iba advokát alebo osoba s právnickým vzdelaním

Ako zaplatiť dlh?

Zaplaťte dlh v správnej výške, ktorá Vám bude prepočítaná na Váš telefonický prípadne emailový dotaz

Ak zaplatíte inú sumu, v prípade nepolatku alebo preplatku budete kontaktovaní exekútorkým úradom

Osobná návšteva úradu - ako sa správať?

Osobne Vás vybavia poverení zamestnanci súdnej exekútorky
Dodržujte pokyny pracovníkov úradu
Dávajte si pozor na trestnú zodpovednosť a splňte povinnosti uložené exekútorkou
Dostavte sa na predvolanie
Môžete byť predvedený políciou a môže Vám byť uložená poriadková pokuta

NIE - ako sa nesprávať!

Nepožadujte od súdnej exekútorky odpustenie dlhu

Nedomáhajte sa kontaktu so súdnou exekútorkou

Nechovajte sa nezdvorilo