Ako telefonovať do úradu?

Telefonicky Vás poverení zamestnanci vybavia v úradných hodinách pre telefonické vybavovanie povinných na t.č. 037/7831276, v pondelok, v stredu a v piatok v doobedňajších hodinách. Mimo týchto hodín sa zamestnanci venujú písomnej agende a osobnému vybavovaniu povinných.

Mimo úradných hodín Vám odporúčame Vaše otázky k exekúcii zaslať na naše mailové adresy: sekretariat1@exekutordemesova.sk alebo sekretariat2@exekutordemesova.sk , prípadne poštou na adresu exekútorského úradu: ul. 1.mája 1053, 952 01  Vráble. Predídete tak  ťažkostiam z dôvodu veľkej vyťaženosti našej telefónnej linky.

Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť, že celý priebeh telefónneho hovoru je nahrávaný a riaďte sa prosím poučením operátorky.

Ak sa predsa len chcete informovať ohľadne exekúcie  telefonicky, dodržujte nasledujúce pokyny:

  • uveďte  svoje meno a priezvisko a spisovú značku Vášho exekučného konania
  • oznámte, aké dokumenty Vám už v exekúcii boli doručené. Tieto dokumenty si vopred dôkladne prečítajte a majte ich v priebehu hovoru pred sebou
  • stručne formulujte svoju požiadavku
  • oznámte svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu pre rýchly kontakt
  • ak Vám zatiaľ neboli doručené žiadne dokumenty, oznámte nám aktuálnu adresu trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne poštovú adresu, na ktorú je Vám možné doručiť písomnosti. Ak je táto adresa odlišná od adresy Vášho trvalého bydliska, zašlite Vašu adresu emailom na horeuvedené emailové adresy.Takto nám ohláste každú zmenu Vašej poštovej adresy, výrazne tým urýchlite skončenie exekúcie a tým aj Vaše trovy exekúcie.