NIE - ako sa nesprávať!

  • Nedomáhajte sa, prosím, oznámenie informácií ohľadne exekučného konania, pokiaľ nie ste účastníkom konania.
  • Nepožadujte, prosím, odpustenie dlhu alebo jeho časti. Toto nie je v právomoci exekútorského úradu.
  • Neblokujte, prosím, telefónnu linku opakovanými otázkami  narovnakú tému. V takom prípade je operátor nútený hovor ukončiť a venovať sa vybavenie ďalšieho čakajúcehona linke.
  • Nechovajte sa, prosím, hrubo a nezdvorilo. Telefónne hovory sú nahrávané a rokovacia miestnosť je monitorovaná kamerami. Pracovník úradu je oprávnený hovor či rokovanie s takou osobou ihneď ukončiť.
  • Nedomáhajte sa, prosím, kontaktu so súdnou exekútorkou JUDr. Anettou Demešovou, ktorá  konkrétne exekúcie nerieši! Tým sú poverení erudovaní a vysoko znalí zamestnanci súdnej exekútorky, ktorí Vám ochotne poskytnú informácie, ktoré potrebujete.