Spisová značka - čo to je?

Spisová značka je uvedená na každom rozhodnutí súdnej exekútorky

Spisová značka je číslo Vášho exekučného konania, pod ktorým je vedená nanašom úrade. Je uvedená na každej listine, ktorá je Vám doručovaná, zvyčajne v pravom hornom rohu a má tvar  EX ..../.... (napr.EX 1234/11), EX označuje exekúciu, 1234 pred lomítkom označuje poradové číslo exekúcie a 11 za lomítkom označuje rok, v ktorom sa exekučné konanie začalo.

Ako zistím spisovú značku svojej exekúcie?

Ak neviete zistiť spisovú značku z písomností zaslaných súdnou exekútorkou, informujte sa na exekútorskom úrade, prípadne v banke, u svojho zamestnávateľa a pod.