Zaplatil som a chcem vedieť ako sa dozviem o ukončení exekúcie?

Prevedenie platby nemusíte úradu oznamovať žiadnym spôsobom ani e-mailom, ani telefonicky. Ak ste dodržali pokyny pre zaplatenie pohľadávky a platbu označili správnym variabilným symbolom, dôjde k jej automatickej evidencii k Vášmu exekučnému konaniu. Po pripísaní  platby Vám bude poštou zaslané konečné vyúčtovanie. Až po celkovej úhrade pohľadávky oprávneného a trovexekúcie budú banke,  príp. platiteľovi mzdy, dôchodku, katastrálnemu úradu a pod. automaticky zaslané dokumenty k uvoľneniu zablokovaných účtov a odblokovaniu majetku. Operácia môže trvať niekoľko dní (exekútorský úrad doručuje pokyn písomne). Nie je potrebné toto urgovať v úrade, ani osobne ani telefonicky.

 

Celú exekučnú pohľadávku oprávneného  vrátane trov exekučného konania  sa pokúste zaplatiť v čo možno najkratšom čase. Skorým splatením predídete k zvyšovaniu nákladov exekučného konania a v prípade, ak je pohľadávka oprávneného úročená, nebude dlh ďalej narastať.Ak svoj ​​dlh zaplatíte do 14 dní odo dňa doručenia Upovedomenia o začatí exekúcie, odmenou Vám bude tiež zníženie odmeny súdneho exekútora  v podobe 50% odmeny exekútora.