Niekto Vám dlží?

Čo robiť, ak vám niekto dlží?

Včasným podaním návrhu na vykonanie exekúcie zvýšite svoj  úspech pri vymáhaní.

Skontolujte si, či máte exekučný titul.