Bezplatné vymáhanie pohľadávok

V praxi v podstate ani neexistuje. Aj v prípade interného vymáhania pohľadávok, vlastnými prostriedkami veriteľa, vznikajú veriteľovi náklady. Tieto náklady môžu byť vo forme mzdy zamestnanca, ktorý kontaktuje dlžníka, vo forme účtu za telefón, poštové služby alebo iné prevádzkové náklady dlžníka. V praxi je možné stretnúť sa s prípadmi, že veriteľ sa snaží minimalizovať výdavky spojené s vymáhaním pohľadávky, interným, externým, alebo právnym a nedomôže sa svojho práva na úhradu pohľadávky. Včasným uplatnením svojho práva najmä prostredníctvom súdu a exekúciou, veriteľ zvýši predpoklad vymoženia dlhu.

 

Získajte tiež prehľad o centrálnom registrii exekúcii