Centrálna evidencia exekúcii

Centrálna evidencia exekúcii

Na Slovensku funguje pre verejnosť od 1.júla 2016. Evidencia je vlastne Centrálny register exekúcii.

 získajte viac informácii o centrálnom registri exekúcii