Centrálny register exekúcii

Centrálny register exekúcii

Od 1. januára 2015 vstupuje do účinnosti zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonom č. 335/2014 Z.z. bol novelizovaný z.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a tento zaviedol do platnosti Centrálny register exekúcii. Centrálny register exekúcii  funguje pre verejnosť od 1.júla 2016. Register vedie Slovenská komora exekútorov. Prístup do registra je spoplatnený. Register obsahuje zoznam všetkých neukončených exekúcii. Exekútori a orgány verejnej moci majú prístup bezplatný.

 Získajte viac informácii o činnosti advokáta