Dražba áut

V rámci exekučného konania sa dražby áut uskutočňujú v mieste, kde sa spísaná vec nachádza, alebo na inom vhodnom mieste (sídlo exekútorského úradu).

 

Informácie o exekúcii automobilov