Exekučný titul

Exekučný titul

Je rozhodnutie, na podklade ktorého sa vykonáva exekúcia. Ak napríklad mieni oprávnený nútene vymôcť dlžné výživné od povinného, ktorý mu ho dobrovoľne neplatí, tak exekučným titulom je súdne rozhodnutie, ktorým bolo toto výživné priznané. Zákon však pozná aj iné druhy exekučných titulov, napríklad blok na pokutu, notárska zápisnica, osvedčenie o dedičstve, platobný výmer a podobne.

Čo je exekučný súd