Exekútorský koncipient

Exekútorský koncipient

Je zamestnanec exekútora zapísaný do zoznamu exekútorských koncipientov, ktorého exekútor môže písomne splnomocniť na vykonanie jednotlivých úkonov okrem vydania upovedomenia o začatí exekúcie, príkazu na začatie exekúcie, exekučného príkazu a vykonania dražby a vymáhania nepeňažných plnení.

Viac informácii aj o exekútorskej komore