Návrh na vykonanie exekúcie

Návrh na vykonanie exekúcie

V zmysle Exekučného poriadku účiného od 1.4.2017 je možné návrh na vykonanie exekúcie podať na jedinom kauzálne príslušnom súde v Banskej Bystrici a to len prostredníctvom elektronického formulára zaslaného elektronickými prostriedkami.

 
Exekúcie sa môžu riešiť aj mimosúdne