Oprávnený

Oprávnený v exekučnom konaní

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú účatníkmi konania a ktorým vznikli pohľadávky, ktoré sa vymáhajú, t.j. v prospech ktorých sa konanie vedie (veritelia).

Kto je povinný v exekučnom konaní