Povinný

Povinný v exekučnom konaní

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú účatníkmi konania a ktorým vznikli záväzky, ktoré sa vymáhajú, t.j. voči ktorým sa konanie vedie (dlžníci).

Získajte informácie, kto je opravnený v exekučnom konaní