Príkaz na začatie exekúcie

Príkaz na začatie exekúcie

Je úkon súdneho exekútora, ktorým sa tretej osobe ukladá povinnosť "zablokovať" majetok (napr. peniaze na účte), časť majetku (napr. časť mzdy) povinného

informácie o platobnom rozkaze