Životné minimum

Životné minimum

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov občana, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Jeho výška sa postupne mení (spravidla každého pol roka). Podrobnosti ustanovuje zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ktoré menia najmä výšku životného minima).

získajte viac informácii o trovy exekúcie