Máte nezaplatenú faktúru?

Čo ak mám nezaplatenú faktúru za služby alebo tovar?

Častým problémov v obchodných vzťahoch je nezaplatená faktúra, po dodaní služby alebo tovaru. Ak je faktúra splatná, veriteľ môže využiť viacero spôsobov na motivovanie dlžníka zaplatiť.
Vymáhanie pohľadávok musí byť vždy v medziach zákona a bez nátlaku. Prospešné môže byť časté telefonovanie dlžníkovi, ale najmä písomná upomienka odoslaná doporučene (ako doklad o doručení). Dlžník sa nemôže vyhovárať že nevie o faktúre.

 

Čo ak napriek tomu dlžník nereaguje?

Ak dlžník nereaguje, bez meškania podajte na súd návrh na vydanie platobného rozkazu. Všeobecne platí, že vymožiteľnosť pohľadávky klesá, ak je faktúra staršia ako 3 mesiace. Návrh na vydanie platobného rozkazu podajte podľa priloženého formulára /link na stiahnutie nižšie/ alebo prostredníctvom Vášho advokáta. Formuláre sú uverejnené na stránke MS SR, alebo si ich môžete stiahnuť tu:

Platobné rozkazy

 

Článok s názvom - Faktúra, bol zverejnený v magazíne PROFIT 22/2015

http://static.etrend.sk/uploads/tx_media/2015/10/26/edition_300_400/profit_2015-22.jpg

 

Ak máte ďalšie otázky prosím kontaktujte nás