Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon upravuje spotrebiteľské rozhodcovské konanie, podmienky spotrebiteľského rozhodcovského konania, podmienky na udelenie a zrušenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory pre rozhodcu a pre stály rozhodcovský súd, disciplinárnu zodpovednosť rozhodcu, kontrolu vykonávanú Ministerstvom spravodlivosti SR a sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov