Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 

Ústava Slovenskej republiky je základný zákon štátu, ktorému sú podriadené všetky ostatné zákony. Skladá sa z preambuly, deviatich hláv a 156 článkov.

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky