Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Obchodný zákonník  upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník