Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.

Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.

Špeciálnou právnou normou, ktorá zmenky upravuje, je Zákon zmenkový a šekový, ktorý bol v Zbierke zákonov zverejnený ako zákon č. 191/1950 Zb., nazývaný aj ako Zákon o zmenkách a šekoch.

Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.